Ordmoln med ord som är kopplade till kombinationseffekter, till exempel blandning, emissioner, avloppsvatten, läkemedel, ämnen, resthalter, hormonstörande, miljöfarlig, människokroppen.

Kombinationseffekter innebär att risker för människor och miljö underskattas

Vi utsätts för en mängd olika ämnen varje dag. Ibland kan ämnena samverka så att effekten förstärks.