• Kemikalieinspektionen genomför en enkätundersökning
  Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.
 • Kontroll av sommarprylar: Marknadsplatserna på nätet har sämst kemikaliekoll
  Kemikalieinspektionen kontrollerade sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor och trädgårdssaker och hittade för höga halter av farliga ämnen i 16 procent av produkterna. Problemen var störst på marknadsplatser på nätet men även större varukedjor hade produkter med brister.
 • Förslag: Privatpersoner måste ha tillstånd för att använda frätande propplösare
  Antalet olyckor med frätande propplösare har ökat under de senare åren samtidigt som det finns fullgoda alternativ. Nu föreslår Kemikalieinspektionen att det ska krävas ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för de privatpersoner som vill fortsätta använda produkterna.
 • Handlare måste ha tillstånd för att sälja dödskallemärkta e-cigarettvätskor
  Från och med den 1 juli måste företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar.
 • Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning växer kraftigt och rekryterar fler inspektörer
  Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning.
 • Många brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel
  Bekämpningsmedel är hårt reglerade inom EU. I Kemikalieinspektionens och kommuninspektörernas senaste tillsyn av handeln i Sverige framkom dock brister som kan öka risken för att medlen skadar människor och miljö.
 • Fem nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen
  Fem nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir tillståndspliktiga.
 • Inga olagliga växtskyddsmedel i Kemikalieinspektionens kontroll
  Olagliga växtskyddsmedel är ett problem inom EU och internationellt och kan innebära risker för människor, djur och miljö och orsaka ekonomiska förluster inom jordbruket. Men i Kemikalieinspektionens senaste kontroll av den svenska marknaden hittades inga olagliga växtskyddsmedel i form av till exempel förfalskningar.
 • Patentdata kan få bort farliga kemikalier från produkter
  Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket har undersökt möjligheten att använda patentinformation och AI för att storskaligt identifiera hälso- och miljöfarliga kemikalier redan i produktutvecklingsstadiet. Resultatet är slående, patentdata kan ses som en guldgruva där man redan på förstadienivå kan plocka bort farliga kemikalier, som aldrig ens behöver nå marknaden. Win win för både miljö och utvecklare.
 • Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort
  Kvicksilver har varit tillåtet i lampor och lysrör trots att ämnet är ett av de allra farligaste miljögifterna. Nästa år förbjuder EU majoriteten av användningarna efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten.