• Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö
  EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Syftet med förändringen är också att hjälpa användare att göra informerade val. Nu har förslaget gått ut på samråd.
 • Ansvarsfördelningen för kemikaliekontrollen förändras
  Från och med den 25 juli är Kemikalieinspektionen utsedd marknadskontrollmyndighet för de lagstiftningar inom vårt ansvarsområde som också omfattas av marknadskontrollförordningen, exempel Reach, CLP och EU:s biocidförordning. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter som tidigare men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.
 • Kemikalieinspektionen avvaktar med tillsyn av tillstånd för e-cigarettvätskor
  Kemikalieinspektionen har gått ut med information om att kravet på tillstånd för företag som säljer, eller ägnar sig åt yrkesmässig överlåtelse av, särskilt farliga e-cigarettvätskor ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.
 • Stort förtroende för Kemikalieinspektionen
  Kemikalieinspektionen är med i topp tio i Kantar-Sifos undersökning av myndigheters anseende bland allmänheten.
 • Jordbrukare köper och använder mer växtskyddsmedel
  Försäljningen av växtskyddsmedel till professionella odlare har ökat. Kemikalieinspektionens statistik visar att den sålda mängden verksamma ämnen till jordbruket har ökat med 12 procent. Under samma period 2020–2021 ökade också användningen av växtskyddsmedel per hektar odlad mark. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt har alla EU-länder krav på sig att främja icke kemiska metoder vid odling.
 • 40 % av billiga leksaker på nätet hade höga halter farliga ämnen
  I Kemikalieinspektionens senaste kontroll av leksaker hos e-handlare innehöll 40 procent höga halter av farliga ämnen. Nu har majoriteten av de företagen slutat sälja produkterna.
 • Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
  EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 10 juni 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med ett nytt ämne.
 • Produktionen av dricksvatten kan stärkas på flera sätt
  Vattenverk ska kunna klara av att producera dricksvatten under ett par månader vid en eventuell kris och Sverige bör överväga att upprätta nationella beredskapslager av vattenreningskemikalier. Det är några av förslagen i en ny rapport från Kemikalieinspektionen till regeringen.
 • Ännu skarpare villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb
  Risken för att frukt- och grönsaksskördar ska skadas av växtskyddsmedel med prosulfokarb behöver minska. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller ämnet.
 • Kemikalieinspektionen genomför en enkätundersökning
  Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.