• PFAS i kosmetika bidrar till utsläpp av farliga ämnen visar ny studie
  Evighetskemikalierna PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer. PFAS i dessa produkter bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.
 • Europeisk databas ger information om särskilt farliga ämnen i varor
  Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har öppnat upp en databas som ger konsumenter och avfallshanterare möjlighet att få information om särskilt farliga ämnen i varor. Genom att kunna söka bland varumärken, varutyper, material eller kemiska ämnen ska det bli enklare för konsumenter och företag att göra medvetna val och för avfallshanterare att återvinna varor och material på ett lämpligt sätt.
 • Undantag från ordinarie regler fasas ut för vissa desinfektionsmedel
  Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under pandemin.
 • Giftfritt från början då AI genomsöker patentinformation
  Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket ska i ett innovationsprojekt använda AI och patentinformation för att identifiera farliga kemikalier i framtida varor och produkter redan i utvecklingsstadiet. Pilotprojektet finansieras av Vinnova och syftar till att varor och produkter ska bli giftfria från början.
 • EU förbjuder 200 PFAS-ämnen efter svenskt initiativ
  EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.
 • Lämna kommentarer på översynen av CLP-förordningen
  EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd där det finns möjlighet att lämna kommentarer på översynen av CLP-förordningen. Samrådet är öppet till och med 15 november 2021.
 • Sverige driver på mot PFAS-förbud inom EU
  Tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter lämnar Kemikalieinspektionen idag in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda PFAS-kemikalier inom EU. Den gäller för all användning som inte är nödvändig för samhället. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa PFAS-ämnen har visat sig vara skadliga för hälsan.
 • Kemikalieinspektionen letar efter farliga ämnen i sommarvaror
  Kemikalieinspektionen har inlett ett tillsynsprojekt av sommarvaror som till exempel uppblåsbara badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor, fiskeutrustning och trädgårdssaker. Tillsynen sker bland webbutiker och bensinmackar och syftet är att minska risken för att konsumenter utsätts för farliga ämnen.
 • EU-kommissionen planerar för digital och enklare kemikaliemärkning
  EU-kommissionen har publicerat en färdplan som syftar till att förenkla och digitalisera märkningskrav av kemikalier. För kemiska produkter är märkningen av förpackningen en central fråga då produktens säkerhetsdatablad sällan når slutanvändare.
 • Åtta nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
  Åtta nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.