• Många billiga elprylar innehåller otillåtna kemikalier
  I Kemikalieinspektionens senaste tillsyn av laddare, hörlurar, belysning och annan hemelektronik innehöll 47 procent farliga ämnen i en så stor mängd att de inte får säljas inom EU. Störst var problemen bland billiga produkter från okända varumärken.
 • Länsstyrelsen Gotland får dispens att använda insektsmedel för att bekämpa signalkräfta
  Kemikalieinspektionen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län dispens att använda ett bekämpningsmedel för att bekämpa signalkräfta. Skälet är att signalkräfta är en invasiv art som utgör en fara för miljön.
 • Växtskyddsmedel får dispens på grund av akut fara för spannmålsproduktionen
  Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för tre bekämpningsmedel som används mot oönskad växtlighet i spannmålsodlingar. Skälet är att den regniga sommaren skapat ett läge som innebär akut fara för spannmålsproduktionen.
 • Medel mot insektsangrepp i prydnadsväxter får dispens
  Kemikalieinspektionen har beslutat om dispens för Vertimec, ett växtskyddsmedel mot insektsangrepp i prydnadsväxter. Skälet till beslutet är ett mycket stort bekämpningsbehov för odlarna, samtidigt som det saknas alternativa bekämpningsmedel.
 • Ytterligare ett växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor
  Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Ariane S. Medlet får dock strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet med de strängare villkoren är att minska risken för att känsliga grödor skadas.
 • Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel: Risk att hälsofarliga ämnen bildas i dricksvattnet
  Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid. Det är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används i potatisodlingar. Användningen riskerar att leda till att hälsofarliga och cancerframkallande ämnen bildas i dricksvattnet.
 • Hushållen köper mer myggmedel
  Förra året såldes knappt 20 ton godkända myggmedel i Sverige visar Kemikalieinspektionens statistik. Siffrorna varierar en del från år till år men enligt statistiken har det aldrig tidigare sålts så stora mängder. Trots att alla myggmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen så säljs nya produkter på marknaden som saknar rätt tillstånd.
 • Privatpersoner ska ha tillstånd för köp av frätande propplösare
  Privatpersoner behöver framöver ha tillstånd för att både köpa och använda frätande propplösare. Det har Kemikalieinspektionen beslutat för att minska hushållens användning av frätande propplösare, eftersom de orsakar svåra skador på barn och vuxna.
 • Menstrosor slutar säljas efter Kemikalieinspektionens tillsyn
  Kemikalieinspektionens tillsyn av antibakteriella menstrosor och andra underkläder har lett till en åtalsanmälan och att flera företag har slutat sälja sina produkter.
  – Det är tydligt att flera av företagen helt har saknat kunskap om reglerna som gäller för den här typen av varor, säger inspektör Margareta Daho.

 • Förslag på heltäckande revisionssystem kräver finansiering
  Ett heltäckande och samordnat revisionssystem ska göra att Sveriges kommuner och andra myndigheter som utför kontroll på företag i livsmedelskedjan, blir utvärderade på ett rättvist och korrekt sätt. Det föreslår Livsmedelsverket och Samrådsgrupp för revision, där Kemikalieinspektionen har ingått, i en ny utredning.