• En ny kemikalie upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen
  Det ämne som nu utsetts till särskilt farligt heter bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid och är reproduktionstoxiskt, det vill säga att det kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster. Det kan förekomma som komponent i bland annat flamskyddsmedel i olika plaster.
 • Kemikalieinspektionen varslar 38 om uppsägning
  Kemikalieinspektionen förväntas få minskade anslag från regeringen och varslar idag 38 medarbetare om uppsägning. Varslet påverkar alla delar av verksamheten.
 • Kemikalieinspektionen har hittat hormonstörande och cancerframkallande ämnen i yogamattor
  Kemikalieinspektionen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt där 40 olika varor, framför allt yogamattor och gymbollar, från 23 företag har granskats. Resultaten visar att sju av varorna, 18 procent, innehöll för höga halter av förbjudna ämnen.
 • Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen
  Kemikalieinspektionen har granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser. Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller särskilt dropshippingbutiker.
 • Farliga kemikalier säljs utan barnskyddande förslutning
  Det finns kemiska produkter som säljs i detaljhandeln som saknar barnskyddande förslutning och därmed inte uppfyller de krav som finns. Det visar den kontroll som Kemikalieinspektionen genomförde tillsammans med 60 av Sveriges kommuner.
 • Inga farliga kemikalier i nappar på den svenska marknaden
  Små barn skulle kunna exponeras för farliga kemikalier genom nappar. Kemikalieinspektionen har därför kontrollerat 26 olika nappar. Samtliga fick godkänt när det gäller kemikalierisk. Nappar av silikon och naturgummi klarade kontrollen lika bra.
 • Otillåtet råttgift och insektsmedel såldes på svenska sajter
  Kemikalieinspektionen har hittat 55 otillåtna produkter på svenska e-handelssidor. Det handlar till exempel om produkter som råttgift och insektsmedel. Myndigheten kontrollerade även annonserna för produkterna. 74 procent saknade den obligatoriska frasen om att använda produkterna med försiktighet. 16 procent av annonserna innehöll vilseledande information i form av uttryck som ”miljövänligt” och ”ogiftigt”.
 • PRIO-verktyget har uppdaterats med nya kriterier
  Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper.
 • Fem nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen
  Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat bläck, toners, lim och rengöringsprodukter.
 • Brandfarligt badskum återkallas
  Badskummet Crazy foaming soap innehåller flera extremt brandfarliga ämnen och kan börja brinna vid användning. Kemikalieinspektionen har därför beslutat att produkten måste sluta säljas och återkallas.