• EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag
  I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Idag startar nästa del av processen då företag och andra berörda kan lämna in synpunkter på förslaget.
 • Allt fler kemiska produkter för konsumenter innehåller allergiframkallande ämnen
  Kemikalieinspektionens produktregister visar att antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är märkta som allergiframkallande ökat mer än sex gånger de senaste 12 åren. För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö borde utvecklingen gå åt andra hållet.
 • Brister funna i företags användning av särskilt farliga ämnen
  I en gemensam EU-tillsyn visade det sig att en fjärdedel av företagen brast i att följa villkoren som gäller användandet av särskilt farliga ämnen. Sverige var ett av länderna där lagefterlevnaden undersöktes och resultaten här var liknande som för övriga länder.
 • Växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor
  Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera. Medlet får strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet är att minska risken för att känsliga grödor skadas.
 • Insatser mot farliga kemikalier stärker möjligheterna att nå en cirkulär ekonomi
  Kemikalieinspektionen har i två år haft ett regeringsuppdrag om att stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi. Myndigheten har nu överlämnat en rapport till regeringen om de insatser som gjorts, bland annat för att förbjuda särskilt farliga ämnen och främja giftfri design och produktion.
 • Beslut: branschen måste hitta nya sätt att bekämpa granbarkborrar
  För femte året i rad beviljar Kemikalieinspektionen nöddispens för växtskyddsmedel mot granbarkborrar på grund av de omfattande skadorna för skogsbruket. Branschen måste nu visa att de jobbar för en långsiktig lösning eftersom produkterna innehåller ämnen som inte är godkända inom EU.
 • Nytt EU-förbud kan stoppa all tillverkning och försäljning av PFAS
  Årligen hamnar 75 000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa och textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen. I det lagförslag som offentliggörs idag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen i stället att öka.
 • Drygt 600 smycken och elektroniska produkter fast i kemikaliekontroll på Arlanda
  Inspektörer från Kemikalieinspektionen och Tullverket har kontrollerat smycken och elektronik på Arlandas tullager och letat efter ämnen som är cancerframkallande, allergiframkallande eller farliga för hälsa och miljö.
 • Hormonstörande och cancerframkallande kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen
  Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga är bland annat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen. De kan förekomma i allt från målarfärg, papper, textilier, läder, päls, plast, bläck och toner.
 • Sverige bakom lagförslag som ska stoppa PFAS-användningen inom EU
  Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen idag lämnat ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.