Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Konservburk

Bisfenol A (BPA) används framför allt för att tillverka polykarbonat- och epoxiplaster. Polykarbonatplast används bland annat i CD- och DVD-skivor och tandfyllningsmaterial. Det kan också användas i plastflaskor och matlådor. Epoxiplast kan användas i elektronik, byggmaterial, i lim, som skyddande lack i konserv- och läskburkar samt vid renovering av vatten- och avloppsrör. Bisfenol A finns också i termopapper som används till kvitton och biljetter. 

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor. Det tyder på att de flesta av oss hela tiden får i oss låga doser av ämnet. Det sker främst genom mat och dryck som varit i kontakt med polykarbonatplast eller epoxi eftersom rester av bisfenol A kan läcka från materialen.

Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU. Sverige har ett eget förbud mot bisfenol A i matförpackningar för barn upp till tre år. Kemikalieinspektionen har föreslagit att bisfenol A ska förbjudas i termopapper som används i bland annat kvitton och biljetter.

Visa alla Kemiska ämnen