Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Hand, penna och papper.

Vi har seminarier för dig som arbetar med tillsyn i kommun eller länsstyrelse.

Under hösten 2016 håller vi endagsseminarier om tillsyn av kemikalier i varor och ett tvådagars seminarium som en grundutbildning i tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Seminarier om tillsyn av kemikalier i varor

Under hösten kommer Kemikalieinspektionen att hålla ett endagsseminarium om tillsyn av kemikalier i varor på flera orter i landet.

Allt fler kommuner bedriver tillsyn av kemikalier i leksaker, kläder och andra varor och vi vill därför fokusera en hel dag på tillsynsvägledning om detta.

På seminariet kommer vi att gå igenom de regelverk som gäller för kemikalier i varor, bland annat Reach-förordningen, POPs-förordningen och RoHS-direktivet. Vi kommer även att ge information om hur varutillsyn kan bedrivas rent praktiskt, exempelvis genom kemiska analyser.

Nivån på seminariet kommer att vara utformad så att de utan erfarenhet av varutillsyn kan delta, men förhoppningsvis kommer även de som redan har arbetat med varutillsyn att kunna dra nytta av information och diskussioner.

Seminarierna kommer att hållas på följande datum och orter:

Nässjö  den 4 oktober

Stockholm den 27 oktober

Malmö den 10 november

Sundsvall den 15 november

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Den 7 – 8 september 2016 erbjuder vi ett nytt tillfälle av seminariet Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. Seminariet är den grundutbildning om kemikalietillsyn som vi höll under 2014-2015.

Seminariet pågår under två dagar och vi går övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig enbart till dig som idag arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå. Vi kommer tyvärr inte att kunna godta några andra anmälningar.

Anmäl dig till seminariet som hålls den 7 – 8 september hos Kemikalieinspektionen i Sundbyberg.

Innehåll

  • Tillsynsansvaret – Vem gör vad på Kemikalieinspektionen, kommunen respektive länsstyrelsen.  
  • Reach – Genomgång av de olika delarna i Reach med fokus på säkerhetsdatablad. Tips på vad kommuner och länsstyrelser kan kontrollera gällande till exempel säkerhetsdatablad, exponeringsscenarion, begränsningar, tillstånd, registrering. Kort om genomförda tillsynsprojekt.  
  • Klassificering och märkning enligt CLP och KIFS – Genomgång av klassificering och märkning enligt både KIFS och CLP med fokus på sådant som är relevant vid tillsyn i butik. Seminariet innehåller ingen fördjupning i hur man klassificerar och inte heller i kriterierna för olika faroklasser.  
  • Förpackningar, överlåtelsetillstånd för särskilt farliga produkter, barnskydd med mera – Genomgång av och tips på praktisk tillsyn i detaljhandeln. Vad ska inspektören titta på? Vad säger reglerna? Kort om var sanktionerna finns.  
  • Bekämpningsmedel – Tillsyn av bekämpningsmedel i detaljhandeln. Definition av ett bekämpningsmedel. Krav på godkännande och undantagen från det kravet. Förpackningsregler och märkning. Krav på tillstånd/utbildning med mera.  
  • Varor – Definitionen av en vara. Genomgång av regelverk kring kemikalier i varor, tillsynsansvar och hur kommuner/länsstyrelse kan arbeta med tillsyn av varuområdet.  
  • Tips om länkar och databaser- Kemikalieinspektionens samt den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplatser.