Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där kommunerna får varva teori med praktisk tillsyn.

Varje projekt startar med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via e-baserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos miljöinspektörer och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn inom området.

Nedan följer ett urval av planerade och genomförda projekt:

CLP-märkning i detaljhandeln 2017

Under 2017 planerar vi att anordna ett projekt inriktat mot märkning och förpackning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen.

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Under 2015 driver Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med inriktning på bekämpningsmedel i jordbruket. Projektet fokuserar på den nya lagstiftningen om integrerat växtskydd (IPM) samt granskning av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Syftet med projektet är att öka kunskapen om integrerat växtskydd hos både jordbrukare och miljöinspektörer samt öka möjligheterna till en enhetligare och effektivare tillsyn av integrerat växtskydd. Projektet följer också upp ett tidigare samverkansprojekt där växtskyddsmedel och dess användningsvillkor granskades.

Projektet startade med uppstartsdagar i början av året och den operativa inspektionsfasen för de medverkande kommunerna pågår fram till och med 31 augusti 2015. Under hösten 2015 kommer resultaten sammanställas i en enklare rapport.

Mer information om projektet hittar du hos Jordbruksverket.

Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014

Under 2014 genomförde vi ett projekt om smycken i detaljhandeln tillsammans med ett hundratal kommuner.

Rapport: Smycken i detaljhandeln

Reach-tillsyn 2012/2013

Under 2012–2013 genomförde vi ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket som fokuserade på Reach-förordningen.

Rapport: Reach-tillsyn 2012

Kemikalier i jordbruket 2010/2011

Under 2010–2011 genomfördes ett samverkansprojekt om granskning av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Syftet var att minska hälso- och miljörisker genom att öka kunskapen om säker hantering av växtskyddsmedel. Projektet genomfördes tillsammans med Jordbruksverket och 133 kommuner.

Rapport: Kemikalier i lantbruket

Kemikalier i detaljhandeln (KID) 2009/2010

Under 2009–2010 genomförde vi ett samverkansprojekt tillsammans med 129 kommuner gällande kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln.

Rapport: Kemikalier i detaljhandeln