Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen ger stöd och råd till dig som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller på länsstyrelsen. Vi vägleder främst i frågor som rör kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden.

Seminarier om kemikalietillsyn

En del av vår tillsynsvägledning är i form av seminarier.

Vi ger tillsynsvägledning i frågor om kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden samt införsel och utförsel av dessa. Vi vägleder bland annat i frågor som rör:  

  • utformning, distribution eller brister i säkerhetsdatablad
  • förpackning
  • märkning
  • tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter
  • anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
  • godkännande av bekämpningsmedel
  • begränsade ämnen i varor
  • informationsplikt om särskilt farliga ämnen i varor.

Du kan läsa mer om vår tillsynsvägledning i vår tillsynsvägledningsplan

Andra myndigheters tillsynsvägledning

Det finns även andra myndigheter som ger tillsynsvägledning inom kemikalieområdet. Några exempel är:

  • Naturvårdverket (avfall)
  • Läkemedelsverket (kosmetiska och hygieniska produkter)
  • Jordbruksverket (användning av bekämpningsmedel)
  • Livsmedelsverket (kemikalierester i livsmedel)


Hitta rätt myndighet.

Har du en fråga om tillsynsvägledning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du ställa frågor till oss.