Statistiska meddelanden
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Statistiska meddelanden

Publiceringen av det statistiska meddelandet har upphört

Kemikalieinspektionen har sedan 1994 tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB, producerat ett statistiskt meddelande med namnet ”Miljö- och hälsofarliga kemikalier”. Det har i SCBs serie av Statistiska meddelanden haft produktnummer Mi 45.

2012 beslutade Kemikalieinspektionen att inte längre producera denna statistik. De data som ingår finns numera tillgängliga i databaser på SCBs och Kemikalieinspektionens webbplatser. Analyser av speciella områden motsvarade de som presenterats som specialstudier kommer att kunna återfinnas som kortstatistik hos Kemikalieinspektionen.

Det sista Statistiska meddelandet i denna serie utkom i maj 2012 och behandlade referensår 2010.

Specialstudier

I varje upplaga har ingått en specialundersökning. I dem har en särskild produktgrupp och de ämnen som användes inom den belysts mera i detalj. Sedan 1994 har följande specialstudier blivit publicerade i SM-serien Miljö- och hälsofarliga kemikalier:

 


Senast granskad
2013-03-04
Skapad
2011-02-28