Bekämpningsmedel
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Bekämpningsmedel

Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksam beståndsdel)

 

Linjediagram. Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksam beståndsdel) 1986 - 2012.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Under 2012 såldes 8 555 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Det är en minskning med 3 ton sedan föregående år. Den största delen, 71 procent, såldes till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Den årliga försäljningen påverkas starkt av efterfrågan på kreosotimpregnerat virke som även går på export.

Försäljningen till jordbruket, inklusive frukt och trädgård, ökade med 29 ton under 2012 till 1 813 ton och står för 21 procent av den totala försäljningen. Denna försäljning har inte ändrats nämnvärt under de 20 senaste åren.

Hushållen står för åtta procent av användningen.

Läs mer i "Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2012"

 

Försåld mängd bekämpningsmedel fördelat på användarkategori, 2012

Tårtdiagram. Försåld mängd bekämpningsmedel fördelat på användarkategori.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Under 2012 såldes 8 555 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Mest användes av industrin, i första hand för tryck- och vacuumimpregnering av virke. Inom jordbruket är det främst ogräsbekämpningsmedel som används.

Hushållens användning av bekämpningsmedel domineras av mossmedel (räknas till ogräsmedel).

 

Försåld mängd verksam beståndsdel fördelat på typ av medel, 2012

Tårtdiagram. Försåld mängd verksam beståndsdel fördelat på typ av medel.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Under 2012 såldes 8 555 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Den dominerande bekämpningsmedelsgruppen är tryck- och vacuumimpregneringsmedel som används industriellt. Betningsmedel, svampmedel, ogräsbekämpningsmedel och insektsbekämpningsmedel används huvudsakligen inom jordbruket som står för cirka 20 procent av användningen.

Ogräsmedel, dit mossmedlen hör, är den grupp som hushållen använder mest av.

 

Hushållens bekämpningsmedelsanvändning, 2012

Tårtdiagram. Hushållens bekämpningsmedelsanvändning.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Under 2012 såldes 674 ton bekämpningsmedel, räknat som verksamt ämne, till hushållen. Det utgör cirka åtta procent av de bekämpningsmedel som vi använder i Sverige.

Konsumentanvändningen domineras av mossmedel som räknas till ogräsbekämpningsmedel. Hushållens användning av ogräsmedel ökade kraftigt mellan 2010 och 2011, från 391 ton till 658 ton 2011.

Tillbaka till föregående sida

Senast granskad
2013-11-10
Skapad
2011-07-25