Flödesanalyser för kem...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Flödesanalyser för kemiska ämnen

Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter? Det här är exempel på sådana frågor du kan få svar på genom att söka i flödesanalyser.

 

Sök i flödesanalyser 

 

Om flödesanalyser

I flödesschemat redovisas importerad, framställd och exporterad mängd av ämnet/ämnena, samt användningsmönster. Till varje schema finns också fakta om ämnets/ämnesgruppens framställningsmetoder och fysikaliska data.

Flödesanalyser för kemiska ämnen är en del av Sveriges officiella statistik och är i huvudsak baserad på data från Kemikalieinspektionens produktregister.

Mer om flödesanalyser

Kvalitetsdeklaration för flödesanalyserna

Om siffrorna i flödesanalyser

Förklaringar till flödesanalyser

Källor till flödesanalyser

Skapad
2011-02-27
Kontakt

Logotypen för Sveriges officiella statistik.