Verksamhetsanmälan
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Verksamhetsanmälan

Verksamhetsanmälan ska lämnas in till produktregistret hos Kemikalieinspektionen snarast möjligt och senast när verksamheten inleds. Det gäller företag som:

  • Yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in kemiska produkter eller biotekniska organismer.
  • För vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer.
  • För vidare överlåtelse gör beredningar (blandningar) av kemiska produkter eller biotekniska organismer.
  • För sin räkning överlåter åt en handelsagent att göra produktanmälan.
  • Tillverkar eller till Sverige för in kemiska bekämpningsmedel som är anmälningspliktiga.

Ovanstående gäller för anmälningspliktiga produkter som anges med statistiskt tullnummer i bilaga till förordning 2008:245.

En verksamhetsanmälan ska lämnas oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt som företaget tillverkar eller för in till Sverige. Den ska innehålla uppgifter om företaget såsom namn, adress, organisationsnummer och gärna vem som är kontaktperson.

Skapad
2011-02-28