Försålda kvantiteter b...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Försålda kvantiteter bekämpningsmedel 2011

2 juli 2012

Under år 2011 såldes drygt 8551 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne) i Sverige, vilket är en minskning med 64 ton jämfört med föregående år. Övervägande delen (knappt 71 procent) gick till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2011.

Se även SCB:s publikation Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser.

Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännande för bekämpningsmedel.

Se statistik från tidigare år.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel är en del av Sveriges officiella statistik.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kontakt

Relaterade sidor

Bekämpningsmedel

Statistik