Om kemiska ämnen hos a...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Om kemiska ämnen hos andra

Kemiska ämnen | CAS-nummer och Kemiska namn | Säkerhetsdatablad | Övrigt
 

Kemiska ämnen

Källa

Beskrivning

eChemPortal The Global Portal to Information on Chemical Substances
ECICS Tullens europeiska ämnesdatabas.
ECOTOX Database Information om enskilda kemiska ämnens påverkan organismer i vatten och mark.
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances. CAS-nr, EINECS-nr och namn på 100 204 kemiska ämnen.
ELINCS European List of Notified Chemical Substances. 4 381 kemiska ämnen.
Environmental Fate Database Består av deldatabaserna DATALOG, CHEMFATE, BIOLOG, BIODEG. Information om spridning och omvandling i miljön för cirka 20 000 kemiska ämnen.
ESIS European chemical Substances Information System.
EXICHEM Information om pågående arbete med existerande ämnen i OECD:s medlemsländer. Databasen uppdateras inte längre.
Hazardous Chemical Database Information om cirka 25 000 farliga kemiska ämnen.
HazDat  
Hazardous Substance Release and Health Effects Database from Agency for Toxic Substances and Disease Registry  
ITER International Toxicity Estimates for Risk Database. Hälsoriskdata för mer än 600 kemiska ämnen.
Pesticide Action Network Pesticide Database Toxikologisk information om bekämpningsmedel.
PubChem Sök på kemiskt ämne, förening, struktur, biotest.
PubMed Mer än 16 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, fr.o.m. 1950-talet. Går att söka på CAS-nr fr.o.m. 1980.
STN Easy Användarvänligt sätt att söka information i tekniskt-vetenskapliga databaser hos databasvärden STN. Innehåller bl a referenser till Chemical Abstracts. I Registry File finns uppgifter om CAS-nr, kemiska namn, synonymer, strukturer m m. Kräver lösenord, EJ GRATIS.
Toxics Release Inventory, TRI A publicly available EPA database that contains information on specific toxic chemical releases.
TOXNET   

Här finns en samling databaser inom toxikologi, farliga ämnen och närliggande områden. Tre mycket användbara databaser är:

  • ChemIDplus - för att hitta CAS-nr och kemiska namn, kem-fys-data, rita och söka på kemiska strukturer.
  • HSDB - Hazardous Substances Databank, en faktadatabas som ger hälso- och miljöinformation om 4.500 kemiska ämnen.
  • Toxline - omfattande bibliografisk databas med ca 3 miljoner referenser till litteratur inom hälsa och miljö.

CAS-nummer och Kemiska namn

Källa

Beskrivning

ChemIDplus  
STN Easy, Registry File.  
Chemical Abstracts Service Information om användningen av CAS-nr.
IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenklatur & symboler m.m.
IUPAC Compendium of Chemical Terminology - The Gold Book   

Säkerhetsdatablad

Källa

Beskrivning

International Chemical Safety Cards (ICSCs) Utvecklat av IPCS och Europeiska kommissionen. Innehåller utvärderad information.
INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité. INRS är Franska Institutet inom området riskförebyggande i arbetsmiljön, i syfte  att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet och att förebygga arbetsolyckor eller sjukdomar.
Material Safety Data Sheets Bra utgångspunkt för att hitta säkerhetsdatablad på nätet.
MSDS Search Gratis tillgång till mer än en miljon säkerhetsdatablad.
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Checklista för säkerhetsdatablad, även på engelska.

Övrigt

Källa

Beskrivning 

ChemDex Katalog med länkar till kemi på nätet.
ChemBioFinder Information om CAS-nr, kemiska namn, fysikalisk-kemiska data m m.
Substance Registry System - US Environmental Protection Agency. Provides information on substances and how they are represented in the EPA regulations and data systems.
Chemweb Ett varierat utbud av olika slags kemi-information. Databaser, tidskrifter, böcker, uppgifter om konferenser. Gratistjänst, men registrering krävs för full tillgång.
EXTOXNET EXtension TOXicology NETwork. Blandad information om bekämpningsmedel.
IARC - International Agency for Research on Cancer . Innehåller bl.a. cancerdatabaser.
IPCS INCHEM Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations. Internationellt utvärderad information om kemiska ämnen. Många dokument i fulltext.
Kemiguiden En kostnadsfri guide för arbetsplatser där kemiska produkter och ämnen används.
Links for Chemists Cirka 8 000 länkar till olika slags kemi-information på nätet.
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards  
National Toxicology Program Testar och utvärderar kemiska ämnen i USA. Hälsodata.
OECD Guidelines for the Testing of Chemicals (gratis)  
PCB i Byggnader Ett projekt inom Byggsektorns Kretsloppsråd.
TERA Toxicology Excellence for Risk Assessment.
Hälsoriskdata i databasen ITER för mer än 600 kemiska ämnen.  
Skapad
2011-02-18