Var hittar jag underla...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Var hittar jag underlag för tillståndsprövning av kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden?


Fråga :

Var hittar jag underlag för tillståndsprövning av kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden?


Svar :

Vid tillståndsprövning av kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden bistår Kemikalieinspektionen med information om bekämpningsmedlets inneboende egenskaper.

På vår webbplats finns en vägledning till hur man tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till grundvatten. Läs mer på sidan Skyddsområde för vattentäkt.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har ett kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel där mer information finns att få. Läs mer på SLU:s webbplats på webbsidan Sammanställning av information om bekämpningsmedels rörlighet

I övrigt ansvarar Naturvårdsverket för spridningsfrågor.

Skapad
2012-06-01