Skyddsområde för vatte...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av kommunen.

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, med tillhörande allmänna råd 2000:7 om tillståndsprövningen.

Kemikalieinspektionen (KemI) har tagit fram en en lista över kriterier för bedömningen av lättrörliga ämnen som särskilt bör beaktas vid tillståndsprövningen.

Skyddsområde för vattentäkt.

Läs om bekämpningsmedels rörlighet.

Senast granskad
2015-02-02
Skapad
2011-02-26
Frågor om växtskyddsmedel?

Fråga Kemikalieinspektionen

Pratbubblor med symboler för telefon och en dator med ett frågetecken på skärmen

 

Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.

 

Mer hos andra