Skyddsområde för vatte...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av kommunen.

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, med tillhörande allmänna råd 2000:7 om tillståndsprövningen.

Kemikalieinspektionen (KemI) har tagit fram en en lista över kriterier för bedömningen av lättrörliga ämnen som särskilt bör beaktas vid tillståndsprövningen.

Skyddsområde för vattentäkt.

Läs om bekämpningsmedels rörlighet.

Senast granskad
2012-02-22
Skapad
2011-02-26
Kontakt

Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.


Mer hos andra