Vägledning och blanket...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vägledning och blanketter för växtskyddsmedel

Vägledningsdokument och blanketter till ansökan om godkännande av nya växtskyddsmedelsprodukter samt omregistreringar och villkorsändringar för redan godkända produkter. En del dokument är på engelska.

 

Förhandsanmälan

Blankett för förhandsanmälan (form to notify intended zonal applications). Skicka anmälan till alla medlemsstater minst sex månader innan formell ansökan och i tid för att tas upp på ett närliggande möte i styrkommittén.

 

Ansökningsformulär

MIP-0007-S Växtskyddsmedel som innehåller nematod, insekt eller spindeldjur

MIP-0012-E Product authorisation (new or renewal) (på engelska)

MIP-0016-S Ändring eller återkallande

MIP-0017-S Parallellhandelstillstånd

MIP-0019-S Dispens på växtskyddsområdet

MIP-0023-S Utvidgat mindre användningsområde

 

Återbetalning av avgift

MIP-0025-S Blankett för återbetalning av avgift

 

Vägledningar

Guidance document for application in the Northern zone 2014

Guidance on requirements for efficacy data in the Northern zone. Vägledningen finns även på Aarhus universitets webbplats.

Ny version av vägledningen för samarbete i norra zonen
Guidance document for application in the Northern zone 2015. En uppdaterad version av vägledningen är publicerad. Den får följas frivilligt från juni 2015 och ska tillämpas från och med de datum som finns i tabellen på sidan 2.

Parallellhandel med växtskyddsmedel

Guidance on Letter of Access

Guidance for applications for mutual recognition in Sweden

Speciella krav vid användning under svenska förhållanden:

Datakrav - resthalter av bekämpningsmedel, från Livsmedelsverket 

Läckage till grundvatten

Jordbruksverkets riktlinjer för effektivitetsutvärdering av växtskyddsmedel

Dispens enligt artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning

Vägledning för ansökan om dispens enligt artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU-vägledningsdokument:

Instructions for industry on dossier submission

Submission of dossiers for authorisation

Standardfraser för särskilda risker och säkerhetsföreskrifter Direktiv 2003/82/EC

Microbiological Plant Protection Products - Workshop on the Scientific Basis for Risk Assessment (1998)

 

Kontroll av ansökan

Formulär för kontroll av ansökan och dRR

 

Modeller för att beräkna exponering av användare

En matematisk modell av UK-POEM i Microsoft Excel-format finns på Health and Safety Executives webbplats (Chemicals Regulation Directorate).

PSD:s tolkning av German Operator Exposure Model (BBA 1992) i Microsoft Excel-format kan nås här:

The German Operator Exposure Model (BBA 1992)
Dokument med tre blad: instruktioner, modell baserad på geometriskt medelvärde samt en modell baserad på 75:e percentilens exponeringsvärden.

 

Ansökan om godkännande av verksamt ämne

Se information på EU:s direktorat för hälsa och konsumentskydds webbplats

Senast granskad
2015-07-13
Skapad
2011-09-16