Reach-förordningen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach-förordningen

Beskrivning av bilden Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Webbsidorna om Reach ger en allmän överblick.

17 december 2014

Kandidatförteckningen uppdateras med sex ämnen.

15 oktober 2014

En svensk version av Vägledning för leverantörer av varor publiceras. Den ger råd om informationsskyldigheten för varor som innehåller vissa särskilt farliga ämnen (Artikel 33). Läs mer nyheterna och se tidigare Reach-nyheter