Reach-förordningen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach-förordningen

Beskrivning av bilden Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Webbsidorna om Reach ger en allmän överblick.

Nyheter om Reach 15 oktober 2014

Kemikalieinspektionen har publicerat en svensk version av Vägledning för leverantörer av varor. Den innehåller praktiska råd om skyldigheten att lämna information om varor som innehåller vissa särskilt farliga ämnen (Artikel 33). Läs mer

Tidigare nyheter om Reach