Reach-förordningen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach-förordningen

Beskrivning av bilden Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Webbsidorna om Reach ger en allmän överblick.

Nyheter om Reach 28 augusti 2014

Ytterligare nio ämnen har förts in i bilaga XIV till Reach (tillståndprövning). Kommissionens förordning (EU) 895/2014. Se även Echas tillståndsförteckning.

Tidigare nyheter om Reach