Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Våra förenklade upphandlingar annonseras i www.opic.com.

Pågående direktupphandlingar

Revisor internationell verksamhet

Sista anbudsdag är 2017-01-31

Anbudsinbjudan

Bilagor:

H10-01484-2 Ramöverenskommelse mellan Sida och Kemikalieinspektionen

H14-03043-2 Ramöverenskommelse mellan Sida och Kemikalieinspektionen

H11-00766-6 Tjänsteköpsöverenskommelse ITP

H13-01013-3 Tjänsteköpsöverenskommelse Sydostasien

H13-01560-4 Tjänsteköpsöverenskommelse Kemikalieinspektionens globala program

H16-05459-1 Tjänsteköpsöverenskommelse för stöd till kemikaliehantering i Serbien

 

Revisionstjänst ledningssystem

Sista anbudsdag är 2017-01-24

Anbudsinbjudan

Bilagor:

Bilaga 1 – Kemikalieinspektionens processer

Bilaga 2 – Konsultavtal

Lämna anbud

Ett anbud som du skickar eller lämnar in till Kemikalieinspektionen ska vara ett skriftligt original, undertecknat av behörig firmatecknare och försändelsen ska vara väl försluten. Anbudets beteckning och diarienummer ska finnas tydligt skrivet på utsidan. Kemikalieinspektionen ska ha fått anbudet senast under den sista anbudsdagen.

Sänd anbudet med post till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg

Under kontorstid kan du också lämna anbudet i receptionen på Esplanaden 3A i Sundbyberg.

Du kan lämna anbud via e-post inom anbudstiden till kemi@kemi.se. Om du lämnar anbud via e-post den sista dagen inom anbudstiden ska det senast dagen efter åtföljas av skriftligt original enligt anvisningarna ovan.

Kontakta Per-Ola Bengtsson om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter.

Allmänna dokument

Konsultavtal och allmänna villkor.

Blankett SK 4820: Begäran/svar om offentliga uppgifter (Skatteverket).