Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Kalender 26 april 2017

En dag om upphandling och giftfri vardag för dig som arbetar med upphandling och inköp i offentlig sektor.

Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten besöker tillsammans Sveriges län för att prata om giftfri vardag och upphandling. Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp. Under dagen kommer vi också att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateg, chef eller politiker.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Dalarna, RUS, Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen.