Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Kalender 24 maj 2017

Välkommen till Echas seminarium om Reach-processer onsdagen den 24 maj. Detta endagsseminarium arrangeras med anledning av Reach-förordningens tioårsjubileum och är ett samarbete mellan Echa och Echas överklagandenämnd.

Seminariet kommer att handla om likheter och skillnader mellan olika domstolar och överklagandenämnder runt om i Europa och hur de har tolkat och arbetat med Reach-förordningen de senaste tio åren, främst när det gäller handläggning och antalet överklaganden.

Seminariet är kostnadsfritt men du måste anmäla dig om du vill delta.

Annankatu 18, 00120 Helsinki, Finland.

Mer information och anmälan finns här