Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter finns bland annat resultat från våra tillsynsprojekt, praktisk tillsynsvägledning och våra planer för tillsyn, marknadskontroll och vägledning.

Publikationer som finns i tryckt format har ett artikelnummer och går att beställa kostnadsfritt från vår distributör. Kom ihåg att ange artikel­nummer och din adress.

Skicka din beställning till:

CM Gruppen – Arkitektkopia
Box 11093
161 11 Bromma

Ordertelefon: 08-505 933 35, vardagar 10:00–12:00 och 13:00–15:00
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

 

 

2016

Tillsyn 6/16

Detaljhandelstillsyn

Handledning för tillsyn av kemiska produkter och bekämpningsmedel i detaljhandeln.

Maj 2016. Endast som PDF.

Tillsyn 6/16

Tillsyn 5/16

Tillsyn av plastvaror 2015

Mars 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/16

Tillsyn 4/16

Strategi för tillsyn över kemikalier i varor

Mars 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/16

Tillsyn 3/16

Textil och läder

Ett tillsynsprojekt om skor och fritidskläder.

Februari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/16

Tillsyn 2/16

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2016

Januari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/16

Tillsyn 1/16

Analyser i samband med tillsyn 2014 – 2015

Februari 2016.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/16

2015

Tillsyn 5/15

Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018

December 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/15

Tillsyn 4/15

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2015

Maj 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/15

Tillsyn 3/15

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

April 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/15

Tillsyn PM 1/15 – Material i inomhusmiljön 3

Material i inomhusmiljön 3, textil interiör

Februari 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/15

Tillsyn PM 1/15 – Smycken i detaljhandeln.

Smycken i detaljhandeln

Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner.

Februari 2015.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/15

2014

Tillsyn PM 6/14

Tillsyn 6/14

Analyses by the Swedish Chemicals Agency in connection with enforcement 2008-2013

Oktober 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 6/14

Tillsyn PM 5/14

Tillsyn 5/14

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2008-2013.

Juni 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/14

Tillsyn 4/14

Tillsyn 4/14

Detaljhandelstillsyn, vägledning

Augusti 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/14

Tillsyn 3/14

Tillsyn 3/14

Tillsynsplan 2014

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/14

Tillsyn 2/14

Tillsyn 2/14

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

Uppdaterad 2014-02-12.

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/14

Tillsyn 1/14

Tillsyn 1/14

Material i inomhusmiljön 2

Möbeltextil

Januari 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/14

2013

Tillsyn 6/13

Tillsyn 6/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 – i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket

KemI, september 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 6/13

Tillsyn 4/13

Tillsyn 5/13

Bättre tillsynsvägledning – så tycker kommuner och länsstyrelser.

KemI, april 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/13

Tillsyn 4/13

Tillsyn 4/13

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2013.

KemI, mars 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/13

Tillsyn 3/13

Tillsyn 3/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012. I samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

KemI, februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/13

Tillsyn 2/13

Tillsyn 2/13

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013–2015

KemI, januari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/13

Tillsyn 1/13

Tillsyn 1/13

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 1999–2011

KemI, februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/13

2012

Tillsyn 8/12

Tillsyn 8/12

Material i inomhusmiljön - Golv

KemI, december 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 8/12

Tillsyn 7/12

Tillsyn 7/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2011 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, augusti 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 7/12

Tillsyn 6/12

Tillsyn 6/12

Enforcement of the information duty in REACH. Inspection project 2011-2012. KemI, May 2012.

Artikelnummer 511 045.

Enforcement 6/12

Tillsyn 5/12

Tillsyn 5/12

Tillsyn av informationsplikten i Reach. Inspektionsprojekt 2011-2012. KemI, maj 2012.

Artikelnummer 511 049.

Tillsyn 5/12

Tillsyn 4/12

Tillsyn 4/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, mars 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/12

Tillsyn 3/12

Tillsyn 3/12

Kemikalier i lantbruket – ett samverkansprojekt för tillsynsmyndigheter. KemI, mars 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/12

Tillsyn 2/12

Tillsyn 2/12

Plan för tillsynsvägledning för åren 2012-2014. KemI, februari 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/12

Tillsyn 1/12

Tillsyn 1/12

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2012. KemI, februari 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/12

2011

Tiullsyn 5/11

Tillsyn 5/11

Sweden’s report on control measures 2009 according to Article 17 of Directive 91/414/EEC. KemI, april 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/11

Tillsyn 4/11

Tillsyn 4/11

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, mars 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/11

Tillsyn 3/11

Tillsyn 3/11

Development of enforcement activities conducted by the Swedish Chemicals Agency with the help of Rapex. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/11

Tillsyn 2/11.

Tillsyn 2/11

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/11

Tillsyn 1/11.

Tillsyn 1/11

Plan för tillsynsvägledning för åren 2011-2013. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/11

2010

Tillsyn 5/10.

Tillsyn 5/10

Kemikalier i detaljhandeln – ett samver­kansprojekt 2009 – 2010.
Kemi oktober 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/10

Tillsyn 4/10.

Tillsyn 4/10

Utveckling av Kemikalieinspektionens tillsyn med hjälp av Rapex. KemI, juni 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/10

Tillsyn 3/10.

Tillsyn 3/10

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010. KemI, januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/10

Tillsyn 2/10.

Tillsyn 2/10

Plan för Kemikalieinspektionens tillsyns­vägledning för åren 2010 – 2012.
KemI, januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/10

Tillsyn 1/10.

Tillsyn 1/10

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 2004-2008. KemI, januari 2010.

Artikelnummer 510 957.

Tillsyn 1/10

2009

Tillsyn 1/09.

Tillsyn 1/09

Tillsyn av bekämpningsmedel – ett samarbetsprojekt 2008.
KemI, mars 2009.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/09

2007

Tillsyn 3/07.

Tillsyn 3/07

Bygg 2006 – säkerhetsdatablad för byggkemikalier. KemI, juni 2007.

Artikelnummer 510 868.

Tillsyn 3/07

Tillsyn 2/07.

Tillsyn 2/07

Stormarknad 2006 - ett inspektionsprojekt i samarbete med 57 kommuner.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/07

Tillsyn 1/07.

Tillsyn 1/07

RIO 2006 - Regionala inspektionsprojekt i Dalarna och Gävleborg.
KemI, februari 2007.

Artikelnummer 510 850.

Tillsyn 1/07

2006

Tillsyn 1/06.

Tillsyn 1/06

Kemikalier i leksaker. Rapport från ett inspektionsprojekt 2005.
KemI, september 2006.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/06

(Engelsk version av rapporten har publicerats av Konsumentverket).