Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I våra faktablad finns råd om kemikaliereglerna och annan hjälp till dig som importerar, tillverkar, säljer eller använder kemiska produkter eller andra varor som innehåller kemikalier. Faktabladen är också till hjälp för dig som utövar tillsyn över sådan verksamhet i din kommun eller i ditt län.

Publikationer som finns i tryckt format har ett artikelnummer och går att beställa kostnadsfritt från vår distributör. Kom ihåg att ange artikel­nummer och din adress.

Skicka din beställning till:

CM Gruppen – Arkitektkopia
Box 11093
161 11 Bromma

Ordertelefon: 08-505 933 35, vardagar 10:00–12:00 och 13:00–15:00
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

 

 

Faktablad om tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper får du inte använda eller sälja i EU. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen.

April 2016. Endast som PDF.

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

 

Faktablad om regler för biocidbehandlade varor

Regler för biocidbehandlade varor

Information om EU-regler om biocidbehandlade varor som du behöver ha för att kunna ställa krav på din leverantör eller tillverkaren.

April 2016. Endast som PDF.

Regler för biocidbehandlade varor

 

Faktablad om kemikaliekrav i POPs-förordningen.

Kemikaliekrav i POPs-förordningen

EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar, den så kallade POPs-förordningen, förbjuder eller begränsar tillverkning och användning av ämnen med särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen begränsar ämnen både i kemiska produkter och i varor.

Mars 2016. Endast som PDF.

Kemikaliekrav i POPs-förordningen

 

Faktablad om begränsningar i Reach-förordningen

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier

En del användningar av kemikalier innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar.

Mars 2016. Endast som PDF.

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier

 

Faktablad om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik.

Februari 2016. Endast som PDF.

RoHS-direktivet

 

Faktablad om regler i Reach för kemikalier i varor.

Regler i Reach för ämnen i varor

I den europeiska kemikalieförordningen Reach finns
regler för varor. Vilka regler som gäller för dig beror på
om du tillverkar, importerar eller säljer varor.

Oktober 2015. Endast som PDF.

Regler i Reach för ämnen i varor

 

Faktablad om kemikaliekraven i leksaksdirektivet.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet

Reglerna i EU:s leksakdirektiv innebär att kemiska ämnen som finns i leksaker inte får medföra någon
risk för människors hälsa.

Juni 2015. Endast som PDF.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet

 

Faktablad om på engelska - Farliga metaller i smycken

Dangerous metals in jewellery

Jewellery is often made from several different materials which can contain harmful substances.

Mars 2015. Endast som PDF.

Dangerous metals in jewellery

 

Faktablad om utökade säkerhetsdatablad - Exponeringsscenarier.

Utökade säkerhetsdatablad - Exponeringsscenarier

Företag som använder kemikalier kan få säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier.

Januari 2015. Endast som PDF.

Utökade säkerhetsdatablad - Exponeringsscenarier

 

Faktablad om Reach-förordningen.

Reach-förordningen

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen.

Januari 2015. Endast som PDF.

Reach-förordningen

 

Faktablad klassificering och märkning enligt CLP.

Klassificering och märkning enligt CLP

Regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar finns i den nya CLP-förordningen.

December 2014. Artikelnummer 511 133.

Klassificering och märkning enligt CLP

 

Faktablad om produktregistret.

Produktregistret

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret.

November 2014. Endast som PDF.

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

 

Faktablad om säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt.

Oktober 2014. Artikelnummer 511 131.

Säkerhetsdatablad

 

Faktabald om e-anmälan

E-anmälan – en snabbare och enklare produktanmälan

Oktober 2014. Endast som PDF.

E-anmälan – en snabbare och enklare produktanmälan

 

Faktablad

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

Kort introduktion till reglerna för kemiska ämnen i varor.

Januari 2014. Endast som PDF.

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

 

Faktablad

Farliga metaller i smycken

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen.

Januari 2014. Endast som PDF.

Farliga metaller i smycken

 

Faktablad om anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret.

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Maj 2013. Endast som PDF.

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

 

Faktablad om regler för tvätt- och rengöringsmedel.

Regler för tvätt- och rengöringsmedel

Oktober 2012. Endast som PDF.

Regler för tvätt- och rengöringsmedel

 

En vägledning till prioriteringsguiden PRIO.

En vägledning till PRIO

PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.

September 2012. Endast som PDF.

En vägledning till PRIO

 

Faktablad om kännbar varningsmärkning

Kännbar varningsmärkning

En förpackning för kemiska produkter ska i vissa fall ha en kännbar varnings­märkning.

April 2012. Endast som PDF.

Kännbar varningsmärkning

 

Faktablad - Bygg giftfritt i trädgården.

Bygg giftfritt i trädgården.

Mars 2012. Endast som PDF.

Bygg giftfritt i trädgården

 

Faktablad om kemiska, biologiska och alternativa metoder för bekämpning av sniglar i trädgården.

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

Faktablad om kemiska, biologiska och alternativa metoder för bekämpning av sniglar i trädgården.

Mars 2012. Artikelsnummer 511 038.

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

 

Faktablad om ftalater i leksaker.

Ftalater i leksaker

Om reglerna för ftalater i leksaker
och barnavårdsartiklar.

November 2011. Artikelnummer 511 016.

Ftalater i leksaker

 

Fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian.

Фосфаты в моющих средствах

The fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian. KemI, February 2011.

Available in PDF only.

Фосфаты в моющих средствах

 

Faktablad om barnskyddande förslutning.

Barnskyddande förslutning

Kemiska ämnen ska i vissa fall förpackas med barnskyddande förslutning.

Februari 2011. Artikelnummer 510 995.

Barnskyddande förslutning

 

Phosphates in detergents. Questions and answers.

Phosphates in detergents. Questions and answers.

This paper is referring to a number of questions frequently encountered by KemI about phosphates in detergents.

Oktober 2010. Only as PDF.

Phosphates in detergents - Questions and answers

 

Faktablad om varuguiden.

Varuguiden

En statistikdatabas med exempel på hur varor kan vara sammansatta, vilka material de ofta består av och vilka ämnen som kan ingå i materialen.

September 2010. Artikelnummer 510 973.

Varuguiden

 

Plansc, A3 - Farosymboler för märkning.

Farosymboler för märkning

Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Plansch i A3-format.

December 2009. Endast som PDF.

Farosymboler för märkning

 

Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7.

Klassificering och märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7

November 2009. Artikelnummer 510 943.

Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7

 

Faktablad om kemikalier i textilier.

Kemikalier i textilier

Kläder och andra textilier kan ha behandlats med kemiska ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön.

April 2009. Endast som PDF.

Kemikalier i textilier

 

Reach och registrering

Tillverkare, importörer och nedströmsan­vändare av kemiska ämnen och ämnen i blandningar är skyldiga att följa reglerna om registrering i kemikalieförordningen Reach.

Mars 2009. Artikelnummer 510 918.

Reach och registrering

 

Faktablad - Bygga och måla klokt.

Bygg och måla klokt

Tips om hur du kan välja produkter och hur du ska hantera dem.

Juli 2008. Endast som PDF.

Bygg och måla klokt