Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I våra broschyrer och foldrar hittar du till exempel råd om användning av kemiska ämnen eller produkter, om reglerna för kemikalier med mera. Vi berättar också om olika delar av vår egen verksamhet både i Sverige och internationellt.

Publikationer som finns i tryckt format har ett artikelnummer och går att beställa kostnadsfritt från vår distributör. Kom ihåg att ange artikel­nummer och din adress.

Skicka din beställning till:

CM Gruppen – Arkitektkopia
Box 11093
161 11 Bromma

Ordertelefon: 08-505 933 35, vardagar 10:00–12:00 och 13:00–15:00
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

 

 

Folder

Agera förebyggande för en giftfri miljö

Företag som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter och varor har ansvar för att de uppfyller kemikaliereglerna. Reglerna är dock inte tillräckliga för att vi ska nå miljökvalitetsmålet utan det behövs även andra insatser.

April 2016. Artikelnummer 511 196.

Agera förebyggande för en giftfri miljö

 

Broschyr - Chemicals in products.

Chemicals in Products – Challenges and approaches

Broschyr på engelska. Februari 2016.

Endast som PDF.

Chemicals in Products

 

Broschyr - Alla produkter omfattas av kemikalieregler

Alla produkter omfattas av kemikalieregler – vet du vad som gäller för ditt företag?

Som företagare har du ansvar för att de produkter ni importerar, tillverkar eller säljer uppfyller lagar och regler för kemikalier.

December 2015. Artikelnummer 511 174.

Alla produkter omfattas av kemikalieregler

 

Brochure

Towards a Non-Toxic Environment in South-East Asia

En broschyr om Kemikalieinspektionens samarbete i Sydostasien.

September 2015. Endast som PDF.

Towards a Non-Toxic Environment in South-East Asia

 

Framsida av broschyren Märkning av växtskyddsmedel.

Märkning av växtskyddsmedel

Råd till företag som tillverkar eller säljer växtskyddsmedel.

Senast reviderad i juni 2015. Endast som PDF.

Märkning av växtskyddsmedel

 

Vägledning för leverantörer av varor.

Vägledning för leverantörer av varor

Kraven i Reach på information om ämnen på kandidatförteckningen.

Juli 2014. Endast som PDF.

Vägledning för leverantörer av varor

 

Framsida av broschyren Kemikalier i barns vardag.

Kemikalier i barns vardag

En broschyr för alla som vårdar barn.

Femte reviderade upplagan. Mars 2014. Artikelnummer 511 114.

Kemikalier i barns vardag

 

Broschyr

Kemiska produkter i butiker - Märkning och ansvar

Till dig som säljer kemiska produkter.

Februari 2013. Artikelnummer 511 054.

Kemiska produkter i butiker - Märkning och ansvar

 

Framsida av broschyr om Kemikalieinspektionens internationella arbete, på engelska.

The Swedish Chemicals Agency International Cooperation

En broschyr om Kemikalieinspektionens internationella arbete.

Oktober 2012. Artikelnummer: 511 062.

International Cooperation

 

Framsida av broshyren Hus utan lus.

Hus utan lus

Råd och tips om både ohyra och bekämpningsmedel.

September 2012. Artikelnummer: 511 048.

Hus utan lus

 

Framsida av broshyren Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag.

KemI inspekterar ditt företag

Om KemI:s inspektionsverksamhet.

September 2012. Artikelnummer: 511 036.

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

 

Några tips och råd om du måste måla båtbottnen

Håll båtskrovet rent från alger och havstulpaner.

Februari 2012. Artikelnummer: 511 029.

Några tips och råd om du måste måla båtbottnen

 

Framsidan av en broschyr om insektsmedel för hästar.

Skydda mot fästingar, bromsar, knott och mygg

En informationsfolder om att använda godkända insektsmedel till sin häst.

Oktober 2011. Artikelnummer: 511 012.

Skydda mot fästingar, bromsar, knott och mygg

 

Framsida av broschyren "The flow of materials is also a flow of chemicals".

The flow of materials is also a flow of chemicals

Lack of information on chemicals in products is an obstacle in achieving a greener economy.

Endast som PDF.

The flow of materials is also a flow of chemicals

 

Framsida av broschyren Nickel och allergi.

Nickel och allergi

Regler minskar riskerna.

December 2009. Artikelnummer: 510 953.

Nickel och allergi

 

Framsida av broschyren Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp.

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp

En modell i fem steg som kan hjälpa dig att prioritera vilka produkter och ämnen du främst ska ställa krav på.

September 2006. Endast som PDF.

Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp