Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige och den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna i produktregistret. Det ska du göra så snart som möjligt men senast den 28 februari året efter att du började tillverka eller föra in produkter till Sverige.

Elektronisk produktanmälan

Registrerar produkterna gör du enklast med en elektronisk produktanmälan via internet.

Gå till e-anmälan

Har du inte registrerat dig för tjänsten ännu?
Här kan du se hur du registrerar dig och börjar använda e-anmälan.

Om du inte kan eller vill anmäla produkterna elektroniskt kan du fortfarande använda pappersblanketten som du hittar längre ner på den här sidan.

Tänk på att du också måste anmäla din verksamhet till produktregistret.

Det här gäller dig som

  • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
  • i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel
  • anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt kemiskt bekämpningsmedel måste du också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Anvisningar och blanketter

Anvisningar till blankett för produktanmälan

Blankett för produktanmälan (DOC)

Blankett för produktanmälan (PDF)

Deklaration av delprodukt (DOC)

Deklaration av delprodukt (PDF)

Ändring av produktens sammansättning (DOC)

Ändring av produktens sammansättning (PDF)

Funktions- och branschkoder, tullnummer

Funktionskoder för lim-, färg- och lackprodukter

Funktionskoder för kemiska produkter i alfabetisk ordning

Funktionskoder för kemiska produkter i nummerordning

Branschkoder för kemiska produkter

Tullnummerlistan, bilaga till förordning (2008:5)
(använd Ctrl+F för att söka i listan)

Tullnummer och varukoder hos Tullverket

Regler

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 183

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 09:00–11:00, onsdag 13:00–15:00.

Fax: 08-82 55 08