Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionen. Det gör du genom skicka en verksamhetsanmälan till produktregistret senast när du startar verksamheten.

Du ska lämna en verksamhetsanmälan oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt du tillverkar eller för in till Sverige. En verksamhetsanmälan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

Det här gäller dig som

  • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
  • i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel
  • anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Blanketter

Blankett för verksamhetsanmälan

Blankett för verksamhetsanmälan

Regler

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 183

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 09:00–11:00, onsdag 13:00–15:00.

Fax: 08-82 55 08