Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften gäller utöver EU-reglerna. När speciella förutsättningar gäller för den svenska marknaden anges det särskilt. Här finns regler för förpackningar och förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, GMO, brännbarhet och kemiska egenskaper hos leksaker.

Konsoliderad KIFS 2008:2

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2008:2 konsoliderad till och med KIFS 2016:1.

Grundföreskrift KIFS 2008:2

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2008:2, grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2008:2

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften. 

KIFS 2016:1PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:6PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:5PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:3 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:2 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2015:1 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:5 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:3 – PM (träskyddsbehandlat virke) – PM (RoHS)

KIFS 2014:2 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:1 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:3 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:1 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:3

KIFS 2010:7 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:6

KIFS 2010:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:9

KIFS 2009:6

KIFS 2009:2

KIFS 2008:6

KIFS 2008:5