Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

En gammal farosymbol med ett kryss över samt ett nytt faropiktogram på vit botten med röd kant.

Kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska sedan den 1 juni 2015 vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen. Vissa blandningar får dock säljas vidare under en övergångstid fram till 1 juni 2017, trots att de är märkta och förpackade enligt de äldre reglerna i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2005:7.

Att övergångstiden upphör den 1 juni 2017 är särskilt relevant för återförsäljare och butiker, som behöver kontrollera att förpackningar med äldre märkning inte längre finns på hyllorna. Många företag förväntas ha gjort slut på sina lager under övergångstiden och all försäljning eller import efter den 1 juni 2017 behöver alltså ske enligt CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Vad måste du som säljare göra?

Om du har kvar produkter (blandningar) på lager eller i butik som är förpackade och märkta enligt den äldre lagstiftningen behöver du se till att sälja dessa förpackningar innan den 1 juni i år. Ett alternativ är att du anpassar förpackning och märkning så de överensstämmer med kraven i CLP innan du säljer dina produkter. I detta ingår att se över kraven på barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning.

Läs mer om kraven på märkning och förpackning enligt CLP.

Läs mer om kraven på förpackning och förvaring enligt CLP.

Vad gäller för märkning av produkter på arbetsplatser?

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om märkning på arbetsplatser. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller ämnen och blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning. Fram till 1 juni 2019 finns det övergångsregler som innebär att en behållare som vid inköpet var märkt enligt de äldre reglerna inte behöver märkas om.

För mer information, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer i 19§ samt 2 punkten i övergångsbestämmelserna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Måste produkter i hemmet märkas om?

Kemiska produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om enligt CLP så länge de används för privat bruk och inte överlåts. Det innebär att den äldre märkningen kommer att finnas kvar på konsumentprodukter i hemmen även efter den 1 juni 2017.