Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Begränsningsdatabasen

Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

Gå till begränsningsdatabasen

Bekämpningsmedelsregistret

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om över 2 000 nu godkända och tidigare godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige.

Gå till bekämpningsmedelsregistret

Flödesanalyser

I flödesanalyser finns fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data. Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.

Gå till flödesanalyser

Företagsregistret

I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till Kemikalieinspektionens produktregister.

Gå till företagsregistret

KemI-stat

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Gå till KemI-stat

Klassificerings- och märkningsregistret – inklusive ämnen i bilaga VI till CLP

Europeiska kemikaliemyndgheten Echas information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till samtliga EU-språk.

Gå till Echas klassificerings- och märkningsregister

Prioriteringsguiden PRIO

Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.

Gå till prioriteringsguiden PRIO

SPIN-databasen

SPIN-databasen innehåller information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet används.

Gå till SPIN-databasen

Varuguiden

I varuguiden finns uppskattningar av vilka material och ämnen som kan finnas i olika varor i Sverige. Varuguiden visar också mängden av varor, material och vissa ämnen.

Gå till varuguiden

Ämnesregistret

Ämnesregistret innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer. Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.

Gå till ämnesregistret

Databaser om kemiska ämnen, CAS-nummer med mera

Gå till Hitta rätt myndighet/databaser.