Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Blanketter och vägledningsdokument till dig som planerar att ansöka om godkännande av nya växtskyddsmedelsprodukter eller om du vill ansöka om omregistreringar och villkorsändringar för redan godkända produkter.