Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Varför ska du ansöka?

För att få sälja eller använda ett bekämpnings­medel ska produkten vara god­känd av Kemikalie­inspektionen. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Biocid­produkter är bekämp­nings­medel som till exempel desinfek­tions­medel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Biocidprodukt

Växtskyddsmedel