Kemikalier i vardagen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalier i vardagen

Ung flicka sitter i en fåtölj med sin dator i knät Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna.

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

På cirka 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. Företagens rapportering till EU:s kemikalie­myndighet, Echa, visar att över 100 000 kemiska ämnen används.

En del kemikalier kan vara farliga för människor och miljön. Därför behövs kunskap om hur de ska hanteras. Läs mer här.

Kontakt
Farosymbolerna – kanske den enda varning du får!

Nya faropiktogram för märkning av kemiska produkter.

Farosymbolerna kommer att få ett nytt utseende. Ta reda på vad de betyder och testa dina kunskaper här.

Broschyren Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag

KemI:s broschyr Kemikalier i barns vardag finns i en ny utgåva från december 2011. Den finns också översatt till engelska.

Kemikalier i barns vardag

Chemicals in the daily life of children

Kemikalier i varor

Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen påverkar hormonsystemet och kan ge skador. Ett antal av dessa ämnen är idag förbjudna.

Kemikaliers kombinationseffekter

Människor och miljön utsätts hela tiden för bland­ningar av olika kemikalier vilket kan ge en så kallad cocktail-effekt.

Miljökvalitetsmålet

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.