Genmodifierade organis...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Genmodifierade organismer, GMO

Den som ska genomföra ett fältförsök eller släppa ut en produkt på marknaden som innehåller en genetiskt modifierad mikroorganism, nematod, spindeldjur eller insekt måste ansöka om tillstånd hos KemI.

Det EG-direktiv som reglerar utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön är infört i den svenska lagstiftningen genom Miljöbalken och förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Fältförsök med genmodifierad jordbakterie

Kemikalieinspektionen (KemI) har den 27 juni 2005 beslutat att ge tillstånd till nedanstående fältförsök. Tillståndet är förenat med särskilda villkor och gäller under perioden 1 augusti, 2005 till 31 augusti, 2006. (Diarienummer B/SE/05/KEMI-723-573)
 
Tillståndet gäller ett fältförsök med en jordbakterie (Pseudomonas fluorescens) som har genmodifierats. Den genetiska förändringen har gjorts för att man ska kunna känna igen bakterien vid provtagning. Det har bl.a. skett genom att tillföra gener som gör bakterien självlysande. De självlysande generna kommer från en bakterie och en manet.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är sökande. Försöket, på tre kvadratmeter, ska genomföras i Uppsala kommun, där man ska odla säd som betats med den genmodifierade jordbakterien. Syftet med forskningen är att se om betning med bakterien kan påverka den omgivande markens mikroflora.

SLU:s sammanfattning av ansökan (SNIF).

På EU:s webbplats (Joint Research Centre) finns information om fältförsök med genmodifierade organismer i Europa.

På Genvägen, genteknikmyndigheternas gemensamma webbportal, finns information om fältförsök med genmodifierade växter som hittills genomförts i Sverige.

Kemikalieinspektionen har än så länge inte mottagit fler ansökningar om genmodifierade organismer.

Skapad
2011-03-03

GMO-direktivet 2001/18/EG

Ansökan om fältförsök

 

Från Ordboken
  • GMO -

    Genetiskt modifierad organism; en organism där det genetiska materialet ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturligt skapande av nya kombinationer (rekombination).